JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Kammarrätten i Göteborg

Postadress: Box 1531, 401 50 Göteborg
Besöksadress: Stora Nygatan 21, 411 08 Göteborg
Tel: 031-732 74 00

Expeditionstider

Kammarrätten är öppen vardagar 08:00-16:00.

 

 

 

Kammarrättens deltagande på GAIUS 2017

Den 2:e februari 2017 deltog kammarrätten på Handelshögskolan i Göteborgs arbetsmarknadsdag för jurister. Följ länken nedan för ett kort reportage.

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.